تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۱۶به گزارش ایرنا از خبرگزاری فرانسه،این مطالعه که بر روی ۱۰ هزار نوجوان نروژی بین ۱۶ تا ۱۹ ساله صورت گرفته است، نشان می دهد،نوجوانانی که زمان زیادی در برابر نمایشگرها قرار می گیرند هنگام خواب بیش از یک ساعت طول می کشد تا به خواب بروند.
این اختلال در افرادی که بیش از چهار ساعت در روز (خارج از ساعت مدرسه) در مقابل نمایشگرها هستند در مقایسه با کسانی که کمتر از یک ساعت به نمایشگرها چشم می دوزند، ۴۹ درصد بیشتر است.

براساس این مطالعه که نتایج آن در مجله پزشکی آنلاین BMJ Open منتشر شد، این اختلال در کسانی که یک ساعت پیش از خواب به صفحه های نمایش نگاه می کنند، بیشتر است. همچنین محققان متوجه شدند، افرادی که در طول روز از دستگاه های متعددی استفاده می کردند در مقایسه با کسانی که فقط از یک دستگاه استفاده می کردند، مشکلات بیشتری در خوابیدن داشتند و زمان کمتری می خوابیدند. به این ترتیب، احتمال خواب کمتر از پنج ساعت در طول شب در نوجوانانی که از دو یا سه دستگاه استفاده می کردند، ۵۰ درصد بیشتر از همسالانشان بود که فقط از یک دستگاه استفاده می کردند.این احتمال در افرادی که از حداقل چهار دستگاه استفاده می کردند به ۷۵ درصد رسید.
محققان بر این باورند که صفحه های نمایش سیستم عصبی را تحریک و نور ساطع شده از آن در ریتم شبانه روزی معمول بدن تغییر ایجاد می کند.


ارسال دیدگاه