تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۲۴در سال ۱۹۳۹ وقتی مسئولین شرکت «گندم کانزاس» متوجه شدند که مادران فقیر با پارچه بسته بندی آنها برای فرزندان خود لباس درست میکنند، شروع به استفاده از پارچه های طرحدار برای بسته بندی کردند تا بچه های فقیر لباسهای زیباتری داشته باشند و در کمال مهربانی کاری کردند که آرم این شرکت با اولین شستشو پاک میشد..
در فصل سرما هستیم و بزودی ایام نوروز ۹۴ هم از راه می رسه: کاش اونهایی که توانمندی مالی مناسبی دارند به فکر نیازمندان باشند.


ارسال دیدگاه