تاریخ ارسال : ۹۳/۱۰/۲۵هدف از ساخت دستگاه رگ یاب نوزادان را آسان سازی خونگیری از بیماران نوزاد و اطفال عنوان کرد و گفت: پیش از این خونگیری از نوزادان کاری تخصصی و مشکل به حساب می آمد ولی با ساخت این دستگاه انجام این کار سهل خواهد شد.
وی افزود: این دستگاه که در پی ۱۸ ماه تلاش شبانه روزی کارشناسان اداره تولید تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تولید شده و از ماه آینده در اختیار مراکز درمانی فارس قرار خواهد گرفت.
کارشناس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: این دستگاه رگ یاب با مبلغی کم تر از یک سوم قیمت تمام شده دستگاه رگ یاب اروپایی در شیراز تولید شده است.
کشاورز ادامه داد: نمونه های خارجی از ۲.۵ میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان است که با ساخت این دستگاه در کشور قیمت تمام شده یک سوم خواهد بود.


ارسال دیدگاه