تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۰۲در این بررسی، گروهی از شرکت کنندگان تصاویری را انتخاب کردند و بقیه افراد آنها را رتبه بندی کردند. این رتبه بندی‌ها پنج شخصیت اصلی را نشان می‌دهد(Big Five). 

به نقل از سای‌سنترال، بر اساس این یافته‌ها، تشخیص شخصیت مضطرب و برون گرای افراد بر اساس عکس‌های پروفایل‌شان راحت تر از تشخیص مهربان و مسئولیت پذیر بودن آنها است. در واقع اکثر افراد اجتماعی و برون گرا تصاویری را انتخاب می‌کنند که شخصیت اجتماعی آنها را نشان می‌دهد و کسانی که عصبی هستند به طور عمد تصاویری را انتخاب می‌کنند که شخصیت آنها را به وضوح نشان ندهد.

همچنین افرادی که سازگاری بیشتری دارند تصاویری را انتخاب می‌کنند که علاقه آنها به دوستی با دیگران را نشان می‌دهد. تصاویری با چشمهای باز، خندان و لبخندهای زیاد معمولا صمیمی‌تر به نظر می‌رسند و در مقابل تصاویری با ظاهری خنثی و بدون لبخند یا همراه با کلاه و عینک، صمیمیت کمتری را در عکس نشان می‌دهند. در این بررسی همچنین معلوم شد که شرکت کنندگان، تصاویر زنان را بیش از مردان به عنوان شخصیت‌های مهربان و مسئولیت‌پذیر می‌دانستند.


ارسال دیدگاه