تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۰۹


به گزارش میگنا تعرفه های حق عضویت، صدور و تمدید پروانه اشتغال و مرکز براساس مصوبه سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در سال ۹۳ به شرح ذیل می باشد:
نوع حساب
مبلغ
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال– فوق لیسانس
۵۰۰/۰۰۰ ریال
عضویت جدید و تمدید عضویت هر سال– دکترا
۷۰۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – فوق لیسانس
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
صدور پروانه اولیه ۳ سال – دکترا
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – فوق لیسانس
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
تمدید پروانه اشتغال ۳ سال – دکترا
۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
صدور و تمدید پروانه مراکز به ازای ۲ سال
۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال

 

منبع : سایت سازمان نظام


ارسال دیدگاه