تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۲۲فیلم دختر میلیون دلاری فیلمی عمیق و تأثیرگذار است. موضوعی که این فیلم به آن می‌پردازد به‌طور واضح در زندگی روزمره قابل مشاهده است. دیدن دختری ۳۰ ساله که به گفته خودش سه دهه از عمرش را با شستن ظرف و خدمتکاری دیگران گذرانده و آرزوی دیدن دوباره خانواده‌اش در کنار هم را دارد هرکسی را به فکر فرومی‌برد. ما هرروز با چنین انسان‌هایی در رابطه هستیم و شاید لحظه‌ای به زندگی این افراد فکر نکرده‌ایم! دیدن صحنه‌های درگیری و زدوخورد شدید در ورزش بوکس نشانگر این است که جامعه کنونی پتانسیل این را دارد که یک زن را به چنین دنیای خشنی وارد کند و چیزی که جالب است او می‌تواند با پشتکاری که از خود نشان می‌دهد خود را بالا هم بکشد و همه را شگفت‌زده کند.


ارسال دیدگاه