تاریخ ارسال : ۹۲/۱۱/۲۱


یادت باشد که پیر.زی حق کسانیست که از شکست های خود درس گرفته اند.


ارسال دیدگاه