تاریخ ارسال : ۹۴/۰۷/۲۴کودکان بیش فعال و راهکارهایی برای داخل خانه
● والدین نباید از چیزهای ترساننده استفاده کنند. در عوض والدین باید پیشرفت ها و موفقیت هایش را به طور با ثباتی تشویق کنند. از این طریق رفتارهای ناسازگارانه کودک به مرور کاهش می یابد.
● به مشکلات خواب آنها باید رسیدگی کرد. به اجبار از خواب بیدار نشوند، شب ها زود بخوابند ( در رختخواب برایشان کتاب بخوانید و کارهای آرامش دهنده ای از این قبیل ).
● کودکان بیش فعال از ساختارهای قابل پیش بینی بهره می گیرند؛ به طور مثال الان بابا میاد، الان موقع غذاست، جمعه ها وقت حمام کردنه، … برنامه منظم صبح ها و مرتب بودن منزل برایشان مناسب است.
● والدین باید به طور مشابه به رفتارهای کودک واکنش نشان دهند و به یک شیوه برخورد کنند.
● زمانی از روز را به آموزش او بپردازید. حین آموزش چیزهایی که موجب حواس پرتی کودک می شوند را کنار بگذارید( سکوت کامل ) و محل آموزش اتاق او نباشد.

بیش فعالی در مدرسه
□ کودکان بیش فعال ترجیحا باید کنار معلم بنشینند.
□ بهتر است دانش آموزان خوب از لحاظ درسی و رفتاری نزدیک این کودکان باشند.
□ معمولا این کودکان به قوانین مشخص که عواقب و پیامدهای واضحی دارند، خوب جواب می دهند. هم چنین در پاسخ به پاداش ها و تنبیه ها کُند هستند، به همین دلیل باید عکس العمل های شما فوری، تکراری و زیاد باشند.
□ این کودکان به فیدبک های منظم و آنهایی که حالت تهمت زننده ندارد ( از طرف معلم) ، بهتر جواب می دهند.
□ قوانین عمومی در کلاس را باید آموزش ببینند و مانند سایر دانش آموزان بدان عمل کنند.
□ معلم باید یک سری جلسات رو در رو جهت بحث در مورد نقص توجه ترتیب دهد ( با خود کودک، با والدین او، با سایر معلمین ، با سایر دانش آموزان، …) .
□ زمانی که کودک در کلاس توجه خود را از دست می دهد، بهتر است معلم دست خود را روی شانه او بگذارد.
□ این کودکان با فشار زیاد دچار سردرگمی می شوند و تکالیف مدرسه برایشان یکی از مشکلات است. بهتر است فعالیت های محوله و تکالیف درسی به قسمت های کوچکتر تقسیم شوند.
□ آنها ممکن است به زمان امتحانی بیشتر از سایر دانش آموزان نیاز داشته باشند و یا حتی این امتحان در خانه ادامه پیدا کند.
□ تلاش کنید تا بفهمید کودک از چه طریقی در مدرسه موفقیت بیشتری کسب می کند؛ کارهای هنری ، تئاتر، موسیقی، ورزش، … این فعالیت ها برای او لازم است.
□ بسیاری از این کودکان ازکارهای محوله رسمی لذت می برند. مثلا به آنها سپرده شود تا به دفتر مدرسه برود و چیزی بیاورد و یا به یکی از معلم ها چیزی بگوید و برگردد.
□ معلم باید صبور باشد، هم چنین متوجه تفاوت های فردی آنها باشد. بهترین معلم برای آنها، معلمی است که پیچیدگی های بیش فعالی را بشناسد.


ارسال دیدگاه