تاریخ ارسال : ۹۵/۰۹/۱۵در کارگاه روز پنج‌شنبه تلاش خواهد شد که کلیدی‌ترین نکات درمان در جلسه، روش‌های دسترسی به عمق هیجانات مراجع و اکتشاف بخش‌های ناهشیار پنهان در گفته‌های او را بیان کنیم؛ همچنین روش کار با مراجعینی که به‌سختی با هیجاناتشان ارتباط برقرار می‌کنند و ریزرفتارهای موجود در جلسه را نیز بررسی می‌کنیم.

در بخش دوم کارگاه، کار بروی رؤیا را بحث خواهیم کرد. اینکه رؤیا چیست و چگونه بر فرایند درمان و شناخت هیجانات تأثیر می‌گذارد و یا تأثیر می‌پذیرد.

در این مسیر، شما با تمام مارکرهای درمانی در جلسات، آشنا خواهید شد.

دکتر ذوالفقاری‌نیا


ارسال دیدگاه