تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۱۱رودخانه مرموز

داستان فیلم از بازی سه کودک در خیابان‌های مه‌گرفته بوستون آغاز می‌شود؛ هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌دانند که بعدازاین بازی زندگی آن‌ها و روابطشان با دیگران همیشه دست‌خوش تغییرات عظیم خواهد شد.

فیلم رودخانه مرموز به کارگردانی کلینت ایستوود در سال ۲۰۰۳ در سینماهای آمریکا و جهان غوغایی برپا کرد. هنوز هم به‌خوبی تأثیرگذاری فیلم در آن سال‌ها را در تماشاگران مشتاق ایرانی به یاد دارم.

شاید بسیاری از ما هنوز هم درگیر کشمکش با اهریمن سیاهی هستیم که از دوران کودکی باقی‌مانده، اما نمی‌دانیم که این نبرد چگونه جریان زندگی ما را در اینجا و اکنون، مختل می‌کند.

جمله معروف تیم رابینز در فیلم هنوز هم در خاطر من باقی‌مانده:

«ما گناهانمان را دفن می‌کنیم و خود را تطهیر …»


ارسال دیدگاه