تاریخ ارسال : ۹۳/۰۹/۱۳ویرجینیا ستیر

ستیر در مزرعه ای در ویسکانسین به دنیا آمد (۱۹۸۸- ۱۹۱۶) از دیگران متفاوت بودٰ در سه سالگی خواندن را آغاز کرد. او در دوران کودکی بیشتر اوقات مریض احوال بود. دانش آموز خوبی بود. هدف اولیه او این بودٰ معلم شود. وقتی این کودک غول پیکر، بدقواره و مریض احوال بزرگ شد، از تجربه خود به عنوان یک آدم بیگانه نسبت به دیگران ناگهان حساسیت پیدا کرد این حالت سرانجام او را از پیشه معلمی در کلاس به سمت مددکاری اجتماعی با خانواده ها سوق داد.

ستیر در سال ۱۸۵۱ در شیکاگو به عنوان مددکار اجتماعی وارد کار خصوصی شد. کار بی نظیر او زمانی روی زبان ها افتاد که با یک بیمار زن جوان مبتلا به اسکیزوفرنی کار می کرد، مادر آن زن از دست ستیر به دادگاه شکایت کرد، اما ستیر به جای گرفتن حالت تدافعی از مادر دعوت کرد که به درمان بپیوندد، سپس از پدر و پسر ارشد خانواده خواست که به جلسه درمان بیایند که تعادل خانوادگی بدست آید.

ستیر تحت تاثیر کارموری بوون و دان جکسون با خانواده های اسکیزوفرنیک قرار گرفت. براساس نظریه ستیر: انسانها دارای پتانسیل رشد و تکامل هستند. ستیر را به عنوان استاد ارتباط و مبدع نظریه ارتباطات خانوادگی می شناسند.

ویرجینیا ستیر: الگوی فرایند ارزشمند سازی انسانی

ویرجینیا ستیر در نقش های متفاوتی همچون درمانگر ، معلم ، همکار، دوست و الگو برای بسیاری از افراد، خدمات شایانی ارائه داده است؛ تا آنجا که بعد از مرگش ، اهمیت تأثیر وی و فقدان او در این رشته در مقاله ای تحت عنوان «یادبود ویرجینیا» مورد مداقه قرار گرفت و در سال ۱۹۸۹ به چاپ رسید.

برای بسیاری از اشخاص ویرجینیا ستیر فقط یک خانواده درمانگر نبود، بلکه همچنین پیشگامی بود بزرگ و کامل، متخصصی با نفوذ، انسانی بسیار خوش بین با روحیه و تلاشی که موجب شروع نهضت خانواده درمانی شد. وی برداشت عمیقی از حیطه بهداشت روان داشت و بوسیله کتابها ، کارگاه ها و مصاحبه های بی شمارش، درون نگری بسیاری افراد را تغییر داد و برای تغییر زندگی بسیاری از خانواده ها فرایند درمان را با توانایی آنها متناسب ساخت.

شما نمی توانستید وجود ویرجینیا ستیر را در کارگاهها یا مصاحبه هایش با خانواده ها نادیده بگیرید. حتی اگر در پناه گروه وسیعی از مستمعین نشسته بودید او حائل ها را از میان بر می داشت و به شما می رسید. شهرت ستیر تنها به خاطر سخنرانی های بسیار ماهرانه و دیدگاههای بالینی اش ، که  باعث رشد برخی روشهای درمانی دیگر شد، نبود. درمانگرانی که نزد ستیر آموزش می دیدند عمیقاً تحت تاثیر دیدِ انسان دوستانه او، که بر رشد فردی و عزت نفس تاکید داشت، قرار می گرفتند.

آن طور که گفته می شود ستیر بر اثر سرطان پانکراس فوت شده است. ستیر اگر چه در سال ۱۹۸۸ چشمانش را به روی این دنیا بست، ولی کارها و راهش هنوز ادامه داشته و بر بیشتر خانواده درمانگران تاثیر می گذارد. حضور فوق العاده اش همیشه مشهود بود و فقدان او بسیار بیشتر از آنچه که تصور می شد محسوس. گویا ستیر نیروی فطری بسیار آشنایی بود که ناگهان ناپدید شد .

ویرجینیا ستیر مددکار اجتماعی ،با شیوه ای بسیار ظریف ومددکارانه ،بخش بزرگی از زندگی علمی خود را صرف ((خانواده درمانی ))نمود.او از پیشگامان رشد و تحل خانواده درمانی می باشد و به عنوان یکی از برجسته ترین خانواده درمانگران در اوایل قرن بیستم مطرح بود.
زیر بنای نظریات ستیر Satir تحلیل روانی است و دیدگاه او به ارتباطی معروف است .شیوه های او ترکیبی از انسانگرایی و ارتباطی است .درطول زندگی نظریاتش تا حدی تغییر یافته است جان کلام نظریات او بهبود ارتباطات در جهت افزایش عزت نفس است که بر اساس آن افراد هویت مستقل پیدا می کنند.نکته اصلی کار ((ستیر)) در افزایش عزت نفس افراددر یک خانواده تغییر در سیستم بین فردی است.  ((ستیر))معتقد است که همبستگی مستقیمی بین عزت نفس و ارتباط وجود دارد.به عبارت دیگر عزت نفس پایین با ارتباط ضعیف رابطه مستقیمی دارد. خانواده به عنوان یک سیستم کل در نظر گرفته می شود که نمی توان آن را تبدیل به اجزا کرد،نقش ها تاثیر عمده ای بر روی عملکرد موثر خانواده دارند،این مهم از طریق نفوذ نقش ها ،فرایندهای ارتباطی پاسخ به فشارهای روانی Stree انجام می گیرد.هر دو هم به عنوان افراد و هم به عنوان خانواده می توانند رشد و تحول پیدا کنند. ((ستیر)) معقتد است (۱۹۸۳) که در برآوردن نیازهای عاطفی هر فرد،ارتباط احساسی اهمیت خاصی دارد،خواه این ارتباط رضایت بخش باشد یا نباشد هدف درمان باید اصلاح آن باشد.((ستیر)) دو سال قبل از مرگش در ۱۹۸۶ راهبرد خود را تحت عنوان ((مدل فرایند اعتباردادن به انسان (Human Validation Process )Model مطرح می کند که در آن درمانگر وخانواده هر دو نیروهایشان را روی هم می گذراند تا یک فرایند ذاتی توسعه بهداشت یا سلامت در خانواده را تهییج و تحریک کنند. استعداد و توانایی و روابط سالم در خانواده و اعضای خانواده وجود دارد در درمانگرباید آنها را به کار اندازد و تسهیل کند. ((سیتر))معتقد است که انسان ها در درون خود منابع مورد احتیاج خود را دارند تا دریک شیوه سالم رشد و تحول پیدا کنند.او می گوید وظیفه درمانگر است از:کمک کرددن به مردم تا از این توان بالقوه ای که در آنان وجود دارد بهره مند شوند و همچنین آموزش دادن به مردم تا آن که از این نیورها نهفته به طور موثری استفاده کنند. در واقع دیدگاه ((ستیر)) نسبت به خانواده عبارات است از :ترکیبی از دیدگاه اولیه او در مورد معلوم و مشخص کردن ارتباط نا موافق Discrepancy بین اعضای خانواده از یکطرف و کوشش های مرتبط با انسانگرایی از طرف دیگر به منظور ساخت و ایجاد عزت نفس و خود ارزشی در بین اعضای خانواده.


ارسال دیدگاه