تاریخ ارسال : ۹۵/۱۰/۱۱سلسله‌مراتب نیازها

به عقیده مازلو، هر فرد دارای تعدادی نیازهای ذاتی است که فعال‌کننده و هدایت‌کننده رفتارهای اوست. این نیازها غریزی‌اند یعنی ما با آن‌ها به دنیا می‌آییم. اما رفتارهایی که ما برای ارضای آن‌ها به کار می‌بریم، اکتسابی هستند.

این نیازها بر اساس اهمیت، به ترتیب زیر قرار می‌گیرند:

۱ ـ نیازهای فیزیولوژیکی

۲ ـ نیاز به ایمنی

۳ ـ نیازهای عشق و تعلق داشتن

۴ ـ نیاز به احترام

۵ ـ نیاز به خودشکوفایی

نیازهای فیزیولوژیکی شامل؛ نیاز به غذا، آب، هوا، خواب و رابطه جنسی است.

نیازهای ایمنی شامل؛ امنیت، ثبات، نظم و رهایی از ترس و اضطراب می‌باشد. این نیازها در نوزادان و بزرگ‌سالان روان رنجور، بیشترین اهمیت را داراست.

نیازهای تعلق داشتن و عشق، از طریق روابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگر برآورده می‌شود.

نیازهای احترام شامل؛ عزت‌نفس و احترام از سوی دیگران است.

نیاز خودشکوفایی شامل؛ تحقق توانایی‌های بالقوه و قابلیت‌های شخص بوده و مستلزم دانش واقع‌بینانه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می‌باشد.


ارسال دیدگاه