تاریخ ارسال : ۹۶/۰۱/۲۷تعریف ازدواج:

بر اساس دیدگاه فلسفه‌ی انتخابی به زندگی، تعاریف ما نیز متفاوت می‌شود و به‌اختصار به سه دیدگاه فلسفی به زندگی نگاه می‌کنیم؛ فلسفه‌ی بیولوژیک- زیستی، فلسفه‌ی معنوی و رفاه محور.

همچنین بر اساس اینکه ما چه نوع رویکرد و یا نگرشی به ازدواج داریم، تعاریف ما نیز متفاوت خواهد بود که در این کارگاه دو دیدگاه رفاه محور و رستگار محور در مورد ازدواج مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

همچنین به بررسی سؤالات مهمی می‌پردازیم، ازجمله:

آیا در دنیای امروز تاریخ‌مصرف ازدواج تمام شده است؟

در مقایسه‌ی دو دیدگاه سکولار و رستگار محور در ازدواج کدام بهترند؟

چه کسانی آمادگی ازدواج را دارند؟

 

همچنین به بررسی شخصیت‌های مناسب برای ازدواج می‌پردازیم تا افراد بدانند واقعاً چه ویژگی‌هایی برای ازدواج مناسب باید داشته باشند.

بررسی زمان مناسب برای ازدواج از دید شخصیت شناسی اریکسون.

بررسی دید اسطوره‌ای به ازدواج و شخصیت‌های مناسب از دید یونگ.

بررسی این سؤال که آیا ثبات زناشویی نشانه‌ی رضایت زناشویی است و ابعاد مطرح نشده‌ی آن.

بررسی مدل‌های درمانی برای اصلاح روابط زوجین:

۱- مدل حساب بانکی

۲- بالانس مثبت و منفی در رابطه

۳- بررسی مدل ویلیام گلاسر و نیازهای اساسی انسان در ازدواج

  • نیاز به عشق و تعلق
  • نیاز به قدرت
  • نیاز به تفریح
  • نیاز به حیات
  • نیاز به آزادی

در پایان با انجام تست شخصیت به شما کمک می‌شود تا شخصیت خود را پیدا کنید و بدانید چقدر تاب و تحمل ازدواج را دارید و آیا شما کاندید ازدواج می‌توانید باشید؟


ارسال دیدگاه