تاریخ ارسال : ۹۴/۰۴/۲۲


  • مهارت‌های پایه در خانواده درمانی از مصاحبه اولیه تا خاتمه درمان/ نویسنده: جوالن پاترسون، لاری شامو/ مترجمان: علی نیلوفری/ ناشر: ارجمند
  • خانواده درمانی/ نویسنده: ویلیام دوئرتی/ مترجمان: علی نیلوفری/ناشر: ارجمند
  • مهارت های زناشویی/ نویسنده: فانینگ، پالگ/ مترجمان: محمد علی رحیمی/ ناشر: ارجمند
  • غلبه بر خشم در روابط زناشویی/ نویسنده: و. رابرت نی/ مترجمان: آزیتا زمانی/ ناشر: ارجمند
  • پیمان شکنی/نویسنده: پاول ر. پلوسو/ مترجمان: دکتر پریوش وکیلی، احمد خالقی/ ناشر: ارجمند
  • درمان سیستم‌های خانواده/ نویسنده: جونز/ مترجم: دکتر رضاعی/ناشر: ارجمند
  • خانواده درمانی (TA) /جیمز اس. هورویتز /نشر دانژه
  • زوج‌درمانی تحلیلی(در دو جلد) /بیتا حسینی/نشر جنگل
  • دلبستگی بزرگسال و زوج درمانی /کریستوفر کلولاو /نشر فروزش
  • زوج درمانی: روابط موضوعی /جیمز دنوان /نشر فراروان

ارسال دیدگاه