تاریخ ارسال : ۹۳/۱۰/۲۵در تحقیقاتی که اخیراً در دانشکده علوم زندگی در دانشگاه «هریت‌وات» در«ادینبورگ» در«اسکاتلند» انجام شد؛ نشان داد که با صرفنظر از آی‌کیو افرادی که شغل پیچیده داشتند، حافظه درازمدت و توانایی‌های تفکر در سن پیری در مقایسه با افرادی که شغل آنها پیچیده نبود، بهره‌مند بودند.

«آلن گوو» رهبر این تحقیقات و استادیار روانشناسی در مدرسه علوم زندگی گفت: زمانی‌که ما ارتباط بین پیچیدگی کار را در افراد یا داده‌ها را بررسی کردیم دریافتیم که پیچیدگی در شغل‌ها روند اقدامات توانایی شناختی را بهتر می‌کند.

محققان آی‌کیو (ضریب‌هوشی) دوران کودکی افراد شرکت‌کننده در این تحقیقات را همچنین بررسی کردند.

براساس این تحقیقات،‌ معماران، مهندسان و وکلا که در رده شغلی تفکر بالاتر گروه‌بندی شدند در حالی که تایپیست‌ها و فروشندگان در ردیف مشاغل با تفکر کمتر پیچیده در نظر گرفته شدند.

در تحقیقات جدید شرکت‌کنندگان ۷۰ ساله بودند و از آنها آزمون شناختی  جهت تعیین توانایی تفکر به طورکلی، سرعت و حافظه خود را در زمان گرفته شد؛ همچنین پیشین‌های آموزشی و کیفری نیز در این مطالعه در نظر گرفته شد.


ارسال دیدگاه