تاریخ ارسال : ۹۳/۰۸/۱۰افکار هر انسان میانگین افکار پنج نفری است که بیشتر وقت خود را با آنها میگذراند. خود را در محاصره افراد موفق قرار دهید. Jim Rohn


ارسال دیدگاه