تاریخ ارسال : ۹۲/۰۹/۲۲


یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه
های کوچک گذرا.
یلداتان مبارک و زندگیتان پر از بهانه های شاد باد

yalda

ارسال دیدگاه