تاریخ ارسال : ۹۶/۰۴/۲۸


کارگاه ارتباط بدون خشونت؛ حسان صادقی

ارتباط بدون خشونت

ارتباط بدون خشونت تکنیک یا شیوه‌ای برای گفتگو میان انسان‌ها است. این تکنیک که به NVC شهرت دارد، توسط مارشال رزنبرگ روانشناس آمریکایی ابداع شده و در مراکز مختلفی در جهان آموزش داده می‌شود. این تکنیک، یک سیستم آموزشی است که به افراد کمک می‌کند بهتر بتوانند در مورد احساسات و نیازهای خود صحبت کنند و به صورت موازی بهتر به احساسات و نیازهای دیگران توجه کنند.

ارتباط بدون خشونت نوعی شیوه ارتباطی یا گفتگو است که به افراد کمک می‌کند به هم نزدیک‌تر شوند.

این کارگاه بر پایه آموزش چهار اصل مهم تکنیک NVC است:

  • مشاهده رفتارهای مشخصی که سلامت ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
  • در ارتباط با آنچه مشاهده می‌کنیم چه احساسی داریم.
  • نیازها، ارزش‌ها، امیال و … که احساسات ما را شکل می‌دهند، بشناسیم.
  • و درخواست رفتارهای مشخصی که زندگی ما را بهبود می‌بخشند.

ارسال دیدگاه