تاریخ ارسال : ۹۴/۰۴/۱۱۱- خبرهای خوب و بد درباره خیانت زناشویی (علی قاسمیان نژاد)
۲- خیانت زناشویی واشتباهات همسر عهدشکن (ریک رینولدز)
۳- هوسهای سرخ (کورش رستگار)
۴- رهایی از خیانت های زناشویی (ترجمه شمس الدین حسبنی)
۵- خیانت (سعید کاوه)
۶- خیانت زناشویی و اشتباهات همسر عهدشکن (ترجمه علی قاسمیان نژاد)
۷- حریم خصوصی درخانواده (بهنام اوحدی)
۸- شایعترین اختلالات کنشی جنسی وبرخی رهنمودهای درمانی (علی عابدی)
۹- رازهای جنسی وزناشویی (یاسین قاسمی)
۱۰- پاسخ به سوالاتی درباره ارگاسم (ترجمه منیر بیگلربیگی و احمدخالقی)
۱۱- کمک به افراد مبتلا به مشکلات جنسی (ترجمه مجیدصفاری نیا)
۱۲- رویکرد حل مسئله در درمان مشکلات جنسی (ترجمه عطا اله محمدی)
۱۳- مهارتهای زندگی زناشویی (ترجمه شهرام محمدخانی)
۱۴- آموزش موضوعات جنسی (رضا رزاقی)
۱۵- پاسخ به پرسشهای جنسی ( حمیدرضا شیرمحمدی)
۱۶- بهداشت و سلامت جنسی (ترجمه مریم شیرمحمدی)


ارسال دیدگاه