تاریخ ارسال : ۹۲/۰۹/۱۹


درست وقتی که اتفاقات اطراف ما غیر قابل کنترل می شوند ما می توانیم آنچه را در درون ما می گذرد کنترل کنیم.


ارسال دیدگاه