تاریخ ارسال : ۹۶/۰۴/۲۶


گروه‌درمانی رشد؛ مهدی خلیلی

در گروه‌درمانی رشد، هدف عمده بر روی بهبود و تقویت ساختار روانی ما می‌باشد و گروه دارای شرایط خاصی نیست؛ بلکه از هر ردۀ سنی در آن حضور دارند و موضوع خاصی هم مطرح نیست؛ بلکه هر فرد به هر موضوعی که دوست دارد می‌تواند بپردازد و در این مسیر آموزش‌های مختصری هم داده می‌شود؛ ولی بیشتر، تمرکز بر جریان اکنون و اینجا هست که فرد را به کشف خود و دنیای ذهنی خود وادار می‌کند.

مهدی خلیلی، روانشناس بالینی

 

 


ارسال دیدگاه