تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۲۴۱-بادستی که عادت ندارید مسواک بزنید.

۲-با چشمهای بسته دوش بگیرید.

۳-درکارهای صبح خود تغییرات ایجاد کنید اگراول لباس میپوشید بعد صبحانه جای این دو رو عوض کنید بعد به سر کار بروید.

۴-به اشیابرخلاف همیشگی نگاه کنید:اگر همیشه از بالا به پایین به اجسام نگاه می کرده اید، اکنون از پایین ببالا یا از چپ براست نگاه کنید.

۵-جای نشستن سر میز را عوض کنید.

۶-به حس بویایی خود بیشتر توجه کنید.

۷-هنگام خرید بیشتر دقت کنید .درقفسه های فروشگاه اگر اجناس جدید دیدید حتی اگر قصد خرید ندارید محتویات انها رابخوانید.

۸-نقاشی کنید

۹-طی روز سعی کنید ارتباطات اجتماعی بیشتری برقرار کنید:اجتماعی نبودن تاثیر منفی و شدیدی بر توانایی شناختی فرد میگذارد.از این رو لازم است ارتباط
اجتماعی خود را افزایش دهید.بعنوان مثال سعی کنید برای خرید با فروشنده صحبتکنید.


ارسال دیدگاه