تاریخ ارسال : ۹۳/۰۹/۰۴اگر نسبت به انجام کاری حس بدی داری، آن را انجام نده

 سعی کن دقیقا آنچه را که منظورت هست؛ بگویی

 سعی نکن که همه را راضی نگه داری

 به حس درونی ات اعتماد کن

 راجع به خودت منفی فکر نکن

 آرزوهایت را رها نکن

 از گفتن “بله” نترس

از گفتن “نه” نیز ترسی به خود راه نده

آن چیزی را که روی آن کنترلی نداری رها کن

 هر چقدر میتوانی از افکار و رویاهای غمگین به دور باش

Positive Psychology


ارسال دیدگاه