فقر احساسی

فقر احساسی بسیاری از افرادی که دچار فقر احساسی هستند، تربیت خانوادگی بسیار قوی دارند اما خود درگیر چرخه های شخصی ناکارآمد احساسی هستند. این چرخه ها باید تشخیص داده شده و سپس با کمک گرفتن بر آنها غلبه شود. تعریف فقر عاطفی یا احساسی وضعیتی است که وقتی فرد بدون بحران قادر به کنار […]

مشاهده مطلب

شش نکته برای خلق جذابیت فردی (کاریزما)

شش نکته برای خلق جذابیت فردی (کاریزما) کاریزما قدرتی ناملموس است که سبب می شود افراد از شما پیروی کنند، در اطرافتان باشند و از شما تأثیر و الگو بگیرند. هر فردی با تمایلات قوم گرایانه متولد می شود، و در چند سال اول زندگی معیار او همان رویدادهایی است که در اطراف او می […]

مشاهده مطلب

شش نکته برای خلق جذابیت فردی (کاریزما)

شش نکته برای خلق جذابیت فردی (کاریزما) کاریزما قدرتی ناملموس است که سبب می شود افراد از شما پیروی کنند، در اطرافتان باشند و از شما تأثیر و الگو بگیرند. هر فردی با تمایلات قوم گرایانه متولد می شود، و در چند سال اول زندگی معیار او همان رویدادهایی است که در اطراف او می […]

مشاهده مطلب


خانم ها! دشمن خودتان نباشید!

ا شرح داستانی مقاله را آغاز می کنیم: کاتلین، یک روز پس از ترفیع گرفتن در شرکت متوسطی که در آن مشغول به کار بود متوجه نگاه های سنگین و رفتارهای غیرمنطقی همکاران خانم خود شد. در عرض یک هفته او تبدیل شده بود به سوژه اصلی غیبت های خانم های شرکت. خیلی آسان از […]

مشاهده مطلب

جالب و خواندنی -نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی جراح عالیقدر

جالب و خواندنی -نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی جراح عالیقدر ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده ی آزاد کننده ی هورمونی را ترشح می کند  به نام کورتیکوتروفین. این ماده به همراه هورمونش وظیفه ی تامین انرژی لاز م بدن برای مقابله با استرس و شرایط بحران اضطراب را دارد. در واقع همان چیزی ست که […]

مشاهده مطلب

جالب و خواندنی -نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی جراح عالیقدر

جالب و خواندنی -نتیجه تحقیقات پرفسور سمیعی جراح عالیقدر ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده ی آزاد کننده ی هورمونی را ترشح می کند  به نام کورتیکوتروفین. این ماده به همراه هورمونش وظیفه ی تامین انرژی لاز م بدن برای مقابله با استرس و شرایط بحران اضطراب را دارد. در واقع همان چیزی ست که […]

مشاهده مطلب

نکاتی طلایی برای داشتن آرامش در محیط کار

نکاتی طلایی برای داشتن آرامش در محیط کار داشتن آرامش در محل کار یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در کار است . با آگاهی از نکات مطرح شده در این مطلب می توانید در محیط کاراحساس شادی و آرامش داشته باشید. استرس در محل کار از ریشه‌ای‌ترین دلایل اکثر بیماری‌ها اعم از خفیف و […]

مشاهده مطلب