«نمایش و تحلیل فیلم»؛ پنج‌شنبه‌ها در گروه روان‌شناسی دانا

پنج‌شنبه‌ها در کلینیک دانا یک فیلم در حوزه‌ی روان‌شناسی پخش می‌شود. مدت زمان اجرای فیلم ۲ ساعت از ساعت ۱۵ الی ۱۷ است، پس از اتمام نمایش فیلم، توسط درمانگران کلینیک به تحلیل آن به مدت ۱ ساعت پرداخته می‌شود.

مشاهده مطلب