«گروه از حال بد به حال خوب»؛ خانم مسیحا رودکی

این گروه باهدف تغییر احساسات فرد از حالات منفی به مثبت است؛ در این گروه افراد برای تغییر حال خود با مهارت‌ها و تمرین‌های عملی زیادی مواجه شده و با انجام آن‌ها به تغییر حال خود کمک می‌کنند. این افراد معمولاً به علت عدم مهارت در حل‌مسئله و برخورد با موضوعات زندگی به شیوه صحیح […]

مشاهده مطلب

«گروه‌درمانی رشد»؛ آقای مهدی خلیلی

در گروه‌درمانی رشد، هدف عمده بر روی بهبود و تقویت ساختار روانی ما می‌باشد و گروه دارای شرایط خاصی نیست؛ بلکه از هر ردۀ سنی در آن حضور دارند و موضوع خاصی هم مطرح نیست؛ بلکه هر فرد به هر موضوعی که دوست دارد می‌تواند بپردازد و در این مسیر آموزش‌های مختصری هم داده می‌شود؛ ولی بیشتر، تمرکز بر جریان اکنون و اینجا هست که فرد را به کشف خود و دنیای ذهنی خود وادار می‌کند.

مشاهده مطلب

«گروه ارتباط»؛ خانم مسیحا رودکی

هدف از این گروه، ارتباط فرد با دنیای درون خود به‌صورت اصلاح‌شده و نیز ارتباط بهتر با دنیای اطراف خود است. این ارتباط می‌تواند کلامی یا احساسی باشد.
این گروه سه مرحله دارد:

مشاهده مطلب