تاریخ ارسال : ۹۳/۱۱/۰۱مورفین محصول فرعی تریاک است که از گیاه خشخاش استخراج می‌شود؛ مورفین بعنوان یک مسکن بسیار قوی با اتصال به بخش مخدر گیرنده‌های مغزی، به تسکین دردهای مزمن بویژه دردهای مرتبط با سرطان کمک می‌کند.
مورفین به اشکال مختلف تزریقی با قرص عرضه می‌شود، اما سوء مصرف آن با خطرات جدی همراه بوده و می‌تواند مشکلات تنفسی ایجاد کند.
محققان موسسه زیست‌شناسی شیمی CSIR هند موفق به تولید جایگزین جدیدی برای مورفین شده‌اند.
این ترکیب استخراج شده از گیاه، ibogaine نام دارد که در آفریقا بعنوان داروی مسکن مصرف شده و از خواص ضد اعتیاد‌آوری برخوردار است، اما در برخی موارد با واکنش‌های توهم‌زا (روانگردان) همراه است.

محققان مسکن جدید را بصورت دوز ۴۰mg/kg بر روی موش‌ها مورد آزمایش قرار دادند که حالت مسکن بیش از ۵۰ دقیقه در بدن دوام داشت؛ زمانیکه موش‌ها با دوز مورفین ۱۰mg/kg درمان شدند، دوره تسکین به ۴۵ دقیقه کاهش پیدا کرد.
محققان قصد دارند در فاز بعدی آزمایش بالینی مسکن ibogaine، اثربخشی این دارو را بر روی حیوانات بزرگتر مورد بررسی قرار دهند.

 

منبع: صفحه فیسبوک Bio-organic and Medicinal Chemistry


ارسال دیدگاه