لیست متخصصان گروه روان‌شناسی دانا

حسان صادقی

مدیریت

 

منیر حداد

روان‌پزشک – متخصص درمان‌های دارویی بیماری‌های روانی

دکتری روان‌پزشکی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهدی خلیلی

روانشناس بالینی – زوج درمانگر – هیپنوتراپیست

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

شیما صمدیان

روانشناس کودک – متخصص در درمان اختلالات کودکان

فوق‌لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه شهید بهشتی

مسیحا رودکی

روانشناس – زوج درمانگر

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

بیتا رمضان نیا

مشاور خانواده و ازدواج

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی از دانشگاه تهران

الهه خاکزاد

روانشناس کودک – متخصص در درمان اختلالات یادگیری

دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی

زهرا قلخانی

خانواده درمانگر

کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی دانشگاه شهید بهشتی

عارفه منجم

روانشناس – روان‏تحلیلگر

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و اینک دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

فاطمه تاج

روانشناس

کارشناسی ارشد مشاور خانواده

ویدا سادات میرابوالفتحی

روانشناس بالینی

دانشجوی دکترای روانشناسی شناختی

عاطفه ملکی

روانشناس بالینی – متخصص درمان اضطراب و افسردگی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مرضیه انتصاری

مددکار

 

آزاده سلحشور

متخصص در درمان اختلالات خوردن

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی