Your browser does not support JavaScript!

تلفن

09196600444

ایمیل

مشاهده ایمیل

ساعت کاری

9 صبح تا 10 شب

افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟

5
افراد تاب آور چه ویژگی هایی دارند؟

تاب‌آوری یا انعطاف‌پذیری، توانایی مقابله و تطابق با فشارها، مشکلات و تغییرات در زندگی است. افراد تاب‌آور، در مواجهه با چالش‌ها، قدرت تصمیم‌گیری و تنظیم هیجانات را دارا هستند.

 

افــراد تاب آور دارای مهارت هایی هســـتند که در شرایط بحرانی با رفتارهای خاص خود از سایرین متمایز می شوند. این ها تحت هر شرایطی آرامش خود را حفظ کرده و اوضاع را جمع وجور می کنند، به جای آنکه پشت مشکلات پنهان شوند یا مشکل را پنهان کنند و یا لب به شکایت از زمین و زمان بگشایند، با مشکلات مواجه شـــده، و اگر راه حلی برای آن باشد آنرا می یابند، وگرنه خود را برای پذیرش آن آماده می کنند.

 

افراد تاب آور با حفظ آرامش اولیه در خود، مسائل را با نگاه واقع بینانه ارزیابی می کنند، نه خوش بینی غیرواقـع بینانه دارند و نه بــدبینی غیــرواقع بینانه. آنها درد عمیق حاصل از یک واقعه را کاملا درک می کنند؛ پس بی احساس و یا خوش خیال نیستند.

 

و سوال اینجاست که ویژگی‌های افراد تاب‌آور چیست؟ 

 

۱. افراد تاب آور از خودآگاهی بالایی  برخوردارند.

 

این افراد نسبت به ویژگی های خود کاملا واقف اند. احساســات، افکار، رفتار، ویژگی های مثبت و منفی، نقاط قوت و ضعف خود را می شناسند و بر مدیریت هیجانات خود تسلط دارند؛ یعنی می دانند احساساتی نظیر خشم، اضطراب و غم را چگونه با شیوه های سالم مدیریت کنند، پس حواسشـــان جمع است و برخود تسلط دارند.

 

 افراد تاب آور از موقعیتی که در آن قرار دارند، واکنش­‌های هیجانی خود و رفتارهای افرادی که اطراف آنها هستند آگاهی دارند. به منظور مدیریت احساسات، ضروری است تا علت آن و چرایی آن را بدانیم.

 

افراد تاب ­آور با آگاهی از شرایط خود می­‌توانند کنترل خود بر موقعیت را حفظ کنند و به راه­‌هایی برای رفع مشکل فکر کنند.

 

 اگر بخواهید در این خصوصیت به خودتان از صفر تا ده نمره دهید، به نظرتان چه نمره ای می گیرید؟

آیا لازم می دانید روی این ویژگی بیشتر کار کنید؟

اما می دانند که نباید در روند جاری زندگی ایستاد؛ بلکه باید جاری شد و حرکت کرد؛ درست مثل خود زندگی. بـــرای آنکه بتوانیم تـــاب آوری را در خود پرورش دهیم، لازم است با چند ویژگی کلیدی افراد دارای آن بیشتر آشنا شویم:

 

۲. افراد تاب آور مهارت حل مسئله قوی  دارند:

 

مهارت حل مســـئله، یک مهارت اصلی و ضروری است. زمانی که یک بحران اتفاق می افتد، افراد تاب آور قادرند راه حل های مناســـبی انتخاب کنند تا به نتایج مناسب برسند.

 

 آنها قادرند با درک همه جانبه از مشکل و دیدن موضوع از زوایای مختلف، راه حل های خلاقانه ای کشف کنند و با تحلیل عمیق از پیامد های هر راه حل، بهترین آن را انتخاب کنند.

 

 آنها قادرند بین مســـائل حل شــدنی و حل نــــاشدنی تمایز قائل شوند. برای حل شدنی ها راه حل پیدا کنند و حل ناشدنی هارا با نگاه واقع بینانه بپذیرند و زندگی را ادامه دهند.

 

۳. افراد تاب آور روابط اجتماعی قوی دارند.

 

وقتی درحال جدال با مشکلی هستیم، این خیلی مهم اســـت افرادی را در اطرافمان داشته باشیم که بتوانیم برروی حمایتشان حساب کنیم. صحبت کردن درباره مشکلات شـــاید یکی از ساده ترین روش های تخلیه هیجانات باشد که بســـیار هم ضرورت دارد. 

علاوه براین، حضور افراد در کنارمان موجب می شود که گاهی باری از دوش مـــا بردارند و درد موجود کمی سبک تر شود. دوســـتان دور و نزدیک، افراد خانواده، گروه های دوســـتی همکاران و حمایت های از راه دور همگی منابع مهم حمایت های اجتماعی اند که نقش به سزایی در کمک به عبور از بحران دارند.

افراد تاب آور معمولاً دوستان خوب زیادی دارند. زمانی که شما در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستید بودن افرادی که از شما حمایت کنند ضروری است.

 

 گفتگو در مورد چالش­‌هایی که با آنها مواجهه هستید می­‌تواند راه مناسبی برای حل آن باشد، یااینکه باعث تخلیه هیجانات شما می­‌شود. دوستان، خانواده، همکاران، و گروه‌­های حمایتی آن­لاین می‌­توانند منابع بالقوه‌ تماس اجتماعی باشند.

 

شما روابط اجتماعی خود را چگونه توصیف می کنید و از صفر تا ده چه نمره ای به آن می دهید؟

آیا لازم است روابط اجتماعی خود را ارتقا ببخشید؟

 

۴. افراد تاب آور احساس کنترل بر زندگی خود دارند.

 

آیا خود را فردی می دانید که بر زندگی اش تسلط دارد یا دیگران را ســـرزنش می کنید که زندگی شما را چنین و چنان کرده اند؟ به طور کلی افراد تاب آور به چیزی اعتقاد دارند که روان شناســـان آن را «مکان کنترل درونی» نام گذاری کرده انـــد.

 

 به عبارتی آنان اعتقــــاد دارند پیامد های زندگی شـــان حاصل عملکرد مستقیم خود آنهاست و تقصیر هیچ چیز یا هیچ کس دیگری نیست، البته آنها به این نکته توجه دارند کـــه چیزهایی نظیر بلایای طبیعی یا مرگ عزیزان و مواردی نظیر اینها، مربوط به عملکرد کسی نیست، پس قادرند بین آنچه در کنترل خودشان است و آنچه نیست تفـــاوت قائل شوند.

 

 به طور مثال مرگ یک عزیز در دســـت ما نیست ولی اگر فرد به خاطر سوگواری طولانی شکست تحصیلی بخورد یا شغل خود را از دست بدهد، دیگر این نتیجه، محصول رفتار خود اوست.

 

 اگر بخواهید در این خصوصیت به خودتان از صفر تا ده نمره دهید، به نظرتان چه نمره ای می گیرید؟ یا لازم می دانید روی این ویژگی بیشتر کار کنید؟

 

۵. افراد تاب آور درنهایت خود را یک برنـــده می بینند، نه بازنده.

 

وقتی درحال دست و پنجه نرم کردن با یک بحران واقعی هسـتیم، خیلی مهم است که خود را همانند یک فرد پیروز ببینیم. از فکرکردن مانند یک قربانی جـــدا پرهیز کنید، چرا که این ایده، قدرت خلاقیت و حل مسئله را از ما می گیرد و ما به یک فرد منفعل و غیراثرگذار تبدیل می شویم.

 

 فردی که دست روی دست گذاشته تا زمین و زمان برایش تصمیم بگیرند، نباشیم. درست اســـت که بعضی موقعیت ها گریزناپذیر و غیرقابل اجتناب اند ولی باید همچنان برنتایج مثبت به دست آمده تمرکز کرد.

 

اگر بخواهید در این خصوصیت به خودتان از صفر تا ده نمره دهید، به نظرتان چه نمره ای می گیرید؟

آیا لازم است روی این ویژگی کار کنید؟

 

۶. افراد تاب آور قادرند از دیگران کمک بگیرند.

 

 گرچه قدرتمند بودن بخشی از تاب آوری است اما انسانیم نه “ابر بشر” یا “ابر نیرو”. پس لازم اســـت بدانیم در چه مواقعی بهتر است تقاضای کمک کنیم.

 

افراد تاب آور وقتی می بینند که به تنهایی قادر به حل مســـئله نیستند بدون خجالت و شرم از روان شناســـان و مشـــاوران متخصـــص در زمینه مشکلاتشان کمک می گیرند.

 

این موضوع ادامه دارد...

نظرتان را درمورد کارگاه با ما به اشتراک بگذارید